July 21, 2009

2 augustus: Fossiele bouwstenen en Rietoogst

Voor zijn project de Archeologische Nutstuin gaat Maarten Kolk fossiele bouwstenen ontwikkelen. De weken voorafgaand maakt hij diepdrukken van plantensoorten die tijdens de archeologische opgravingen op de waterzuivering zijn aangetroffen. Deze zondag nodigt hij u uit om betonnen afgietsels van deze afdrukken te maken die de basis zullen vormen voor een 'nieuw' huize moerenburg.

De komende weken werkt Elmo Vermijs in een van de voormalige bezinkbakken op de waterzuivering Moerenburg aan de realisatie van de Bezinkbakkeuken. Een openlucht kook- en eetplek waar workshops gegeven worden en van waaruit het landschap geobserveerd en ervaren kan worden. U bent van harte welkom om op 2 augustus samen met een rietdekker te helpen het riet uit het helofytenfilter te oogsten. U kunt zich alvast aanmelden op : info@elmovermijs.com

Met muziek van Tamla Motown.

Tamla Motown is een platenmaatschappij opgericht in 1959 als voorloper van Motown en was een label voor soulmuziek ontstaan in Detroit.

locatie: Hoevense Kanaaldijk 38, Tilburg

tijd: van 14.00 - 17.00 uur

Fosielen van huize Moerenburg

Beeld van Bezinkbakkeuken

Tekening van bezinkbakkeuken in ontwikkeling

Het helofytenfilter levert riet voor het dak van de Veldkeuken

Elmo Vermijs - Bezinkbak als locatie voor de veldkeuken

more from similar articles: